Dark Passions | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Dark Passions

June 26, 2015

 

Author's description:

„Yin and Yang, Shakte and Shiva, Animus and Anima are two archetypal principles that underlie the entire cosmic architecture.

 

The Yin female principle and the Yang masculine principle are searching for each other,they reciprocally attract and complete each other ,tending to the sacred union that gives birth of life and harmony.

In the abstract expressionist manner,through the symbolism of colors and the play of lines,I tried to transpose into this painting the dynamics of this interaction present in the metaphysical diada we call Life.

 

Animus and Anima, as Jung called them, is the lucidity of reason and warmth of feelings, fire and sensuality, the essence of the masculine energy that puts life in motion and the essence of the feminine energy that gives birth to life. Just together they give birth to that vibrational field called so beautiful, love-dark passions.”

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)

Finished in year 2015

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the „Paradise Lost" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

„Pasiuni Întunecate”

Descrierea autorului:

„ Yin și Yang , Shakte și Shiva , Animus și Anima sunt două principii arhetipale ce stau la baza întregii arhitecturi cosmice.

 

Principiul feminin Yin și principiul masculin Yang se caută , se atrag , se completează , tinzând spre realizarea sacrei uniuni născătoare de viață și armonie.

În manieră abstract expresionistă , prin simbolismul culorilor și jocul de linii , am încercat să transpun în acest tablou dinamica acestei interacțiuni prezente în diada metafizică pe care o numim Viață.

 

Animus și Anima cum le-a numit Jung , reprezintă luciditatea rațiunii și caldura sentimentelor , focul și senzualitatea , esența energiei masculine ce pune viața în mișcare și esența energiei feminine ce dă naștere vieții .Doar împreună dau naștere acelui câmp vibrațional numit atât de frumos ,iubire-pasiuni întunecate.”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30  cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload