Full Moon | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Full Moon

July 9, 2015

 

Author's description:

„The black moon and the full moon... two phases of the heavenly body on its cyclical path around the Earth.

The two hypostases symbolize the cycle of life itself, the increase and decrease, the flow and the reflux of cosmic energies that influence our heartbeat, the circuit of the fluids and the frequency of vibration.

 

I made this painting, on a night with full moon, fascinated by the presence of Selena who, "thinking like a poet's forehead," sank silently over the night vault through the sky full of stars, enveloped by mystery.

Beyond the romanticism of a full moon night,I was fascinated by the feeling that I was,in my turn watched by an eye of a cosmic consciousness that was creeping me ,trying to open the door of my inner universe.

 

A metaphysical anxiety comprised me, and then I thought it was not for nothing that this satelite broke into mythology and the legends of the peoples of the world.

 

Associated with the feminine principle that Jung called "anima," the Moon is not only a measure of time, but also of psychological tone in its path of gathering the heart's desires and pains of the world.”

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)

Finished in year 2015

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the „The Hypostasis of the rebirth" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

„Lună plină”

Descrierea autorului:

„Luna neagră și luna plină...două faze ale astrului în drumul sau ciclic în jurul Terrei.

Cele două ipostaze simbolizează însuși ciclul vieții,creșterea și descreșterea ,fluxul și refluxul unor energii cosmice care ne influentează bătăile inimii,circuitul fluidelor și frecvența vibrației.

 

Am realizat acest tablou într-o noapte cu lună plină,fascinat de prezența Selenei care,"gânditoare ca o frunte de poet",alunecă tacută pe bolta nopții prin cerul plin de stele,învăluite de mister.

Dincolo de romantismul unei nopți cu lună plină,m-a fascinat senzația că sunt la rândul meu privit de un ochi al conștiinței universale, ce mă sfredelea căutând să deschidă poarta universului meu interior.

 

O neliniște metafizică m-a cuprins și atunci m-am gândit că nu degeaba acest astru a intrat în mitologie și în legendele popoarelor din lumea întreagă.

Asociată principiului feminin pe care Jung l-a numit "anima", Luna este nu doar o masură a timpului,ci și a tonusului psihic,în drumul ei adunând dorurile și durerile lumii.”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags