Neolithic Epoch | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Neolithic Epoch

July 16, 2015

 

Author's description:

„The human being face to face with the wild nature ... In a tumultuous mixture of colors under an apocalyptic heaven.

 

In this artwork, I tried to focus more on the wild spirit of those beings who were always in alert and whose only escape was to hide in the caves.

 

At first, perhaps the work, by her suggestive power, says something about the dramatic struggle for survival that all these people had to face in those times.

As we can see, what is dominant in the general atmosphere of this painting is the mystical environment, which arose from fear and respect for all unexplained phenomena.

 

First of all, I have tried this anthological approach to human history through the language of art, the passion that follows me from the tender years of childhood, mystical animals, esotericism, ancient civilizations and neolithic age, among others.”

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)

Finished in year 2015

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the „Traces and prints in time" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

„Epoca Neolitică”

Descrierea autorului:

„ Omul față de natură ...într-un amestec tumultuos de culori, sub un cer apocaliptic.

În această operă de artă , am încercat să pun accentul mai mult pe spiritul sălbatic al acelor ființe care erau mereu în alertă și a căror singură scăpare era să se ascundă în peșteri.

 

La o primă impresie, probabil lucrarea, prin puterea ei de sugestie , spune ceva despre lupta dramatică pentru supraviețuire pe care toți acești oameni o aveau de dus pentru a le face față acelor vremuri.

 

Dupa cum se observă , ceea ce este dominant în atmosfera generală a acestei picturi , este ambientul mistic , care a izvorât din teama și respectul pentru toate fenomenele inexplicabile.

Mai întâi de toate , am încercat această abordare antologica a istoriei umane prin limbajul artei, din pasiunea ce mă urmează din anii fragezi ai copilăriei , pentru animalele mistice , ezoterism , civilizații antice și epoca neolitică , printre altele.”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags