The Seasons | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

The Seasons

August 30, 2015

Author's description:

„This artwork came into being in the sound harmony of Vivaldi's "Seasons", that induced the atmosphere of work and the state of mind which gave the color hints.

 

Transposing in the plan of visual art this musical piece,I realized that something was missing...it was missing as a witness that magic eye of the earth,that "centrum mundi" in which mirror the Sun and the Moon,the sky from where the rains and snows,the light and the darkness come Around it,the seasons dance the reel after a music heard only by them,the music of the spheres.

 

In the last few years,this reel seems to be whirled by the mad and capricious creatures called "iele"which defy the normal course of the weather,tangling the cycle of the seasons.„

 

Tehnical description:

Technique - Oil -cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the „Traces and prints in time"Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română
„Anotimpurile”

 

Descrierea autorului:
„Această lucrare a prins viață în acordurile "Anotimpurilor" lui Vivaldi , care au imprimat atmosfera de lucru și au indus starea de spirit ce a dat tușele de culoare.

 

Transpunând în planul artei vizuale lucrarea muzicală , mi-am dat seama că lipsea ceva..lipsea ca martor ochiul magic al pămăntului , acel centrum mundi în care se oglindește și soarele și luna,cerul de unde vin ploile și zăpezile , lumina dar și întunericul.În jurul lui , anotimpurile joacă hora după o muzica doar de ele auzită , muzica sferelor.

 

În ultimii ani , această horă pare mânată de niște iele nebune și capricioase care sfidează mersul normal al vremii , încâlcind ciclul anotimpurilor."
 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags