Lucifer's fall | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Lucifer's fall

September 27, 2015

 

Author's description:

„Lucifer's fall or fall into sin ... both contain a great dose of drama and allow a contiguous approach. In the hyperspatial plan, concretely, or in the small abstract universe of each ego, the fall is the natural consequence of an attitude that disturbs the harmony of the high vibration.

Everything happens under the auspices of light, which is at the same time matter and energy, particle or wave, smooth light or burning fire, blessing or torture.

 

From the archangel of light, Lucifer becomes the master of darkness not only because he has commited the capital sin of pride, but because, by changing the vibration, he has become incompatible with light, threatening to spoil the universal harmony.

 

This painting, in my view, attempts to suggest by composition and color that any fall is in fact a decadence from the primordial condition. So Lucifer in the infernal atmosphere made me choose him as the most suitable muse."

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the „Traces and prints in time"Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Căderea lui Lucifer”

 

Descrierea autorului:

„Căderea lui Lucifer sau căderea în păcat...amandouă conțin o mare doză de dramatism și permit o abordare contiguă.În planul hiperspațial , concret , sau în micul univers abstract al eului fiecaruia , căderea e consecința firească a unei atitudini care tulbură armonia unei vibrații înalte.

Totul se petrece sub auspiciile luminii, care este în același timp materie și energie , particulă sau undă , lumina lină sau pârjol , binecuvantare ori tortură.

 

Din arhanghel al luminii , Lucifer devine stăpân al întunericului nu doar pentru că a săvârșit păcatul capital al mândriei ,ci pentru că ,schimbând vibrația, a devenit incompatibil cu lumina, amenințând să strice armonia universală.

 

Această pictură în viziunea mea , încearcă să sugereze prin compoziție și culoare faptul că orice cădere este de fapt o decădere din condiția primordială.Astfel Lucifer în plină atmosferă infernală mi-a devenit muza cea mai potrivită.”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags