Science | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Science

November 1, 2015

 

Author's description:
„The mad scientist's profile, raised to the legend by the writer Mary Shelley's" Frankenstein ", was an important spark in making this painting.

If the monster with human face from literature is a creature thirsting after affection, the monster in this painting is rather a symbol.

 

It is the result of the unknown searches of an anxious genius touched by the madness wing.

It is the result of terrifying experiments that violate the laws of human ethics and morals.

The painting is therefore an allegory, advocating through the means of visual art for the accountability of the scientific act.

In our era, the theme of the mad monster mad scientist is more current than ever.

Under the title "monster" can be any result of a scientific experiment that threatens the lives of others or even the existence of the planet.

 

I think that any man of science ,or more corectly any scientist, must take into account that the failure of an invention can be the very monster he created that turns against the creator.

Otherwise do not forget that Lucifer has turned against the creator ... it would be the most popular example of failure when you lose control."


Tehnical description:
Technique - Oil -l.o plywood -cardboard 27 x 37 cm.(With frame 33 x 43 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the „Atrocities and social discrepancies" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Știința”

Descrierea autorului:

„Profilul savantului nebun,ridicat la rang de legendă prin romanul "Frankenstein" al scriitoarei Mary Shelley, a reprezentat o scânteie importantă în realizarea acestei picturi.

 

Dacă monstrul cu chip de om din literatură este o biată faptură tânjind după afecțiune , monstrul din acest tablou este mai degrabă un simbol.

Este rodul căutărilor în necunoscut ale unui geniu neliniștit atins de aripa nebuniei.

Este rezultatul unor experimente terifiante ce încalcă legile eticii și moralei umane.

Tabloul este așadar o alegorie , pledând prin mijloacele artei vizuale pentru responsabilizarea actului științific.În epoca noastră , tematică savantului nebun creator de monștri este mai actuala ca oricând.

Sub titlul de "monstru" poate fi orice rezultat al unui experiment științific ce primejduiește viața semenilor sau chiar existența planetei.

 

Cred că orice om de știință sau mai corect spus savant, trebuie să ia în calcul faptul ca eșecul unei învenții poate fi chiar monstrul de el creat ce se întoarce împotriva creatorului.

Astfel să nu uite că și Lucifer s-a întors împotriva creatorului...,ar fi exemplul cel mai popular în cazul eșecului atunci când pierzi controlul."
 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p. placaj-carton 27 x 37 cm .(cu ramă 33 x 43 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Atrocităţi și discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload