Tacit message | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Tacit message

November 12, 2015

 

Author's description:
„We are surrounded by the continuous flow of messages transmitted at the speed of light ... or at the speed of thought ... through various kinds of waves of inner vibrations.

Some of them are so subtle that they are perceived subjectively and unconsciously only by those to whom they are intended.

 

It is the silent and mysterious language of pheromones. This world is like a symphony intensified by visual messages and spiritual experiences. Among the vegetal,animal and human beings. There are calls to love transmitted through these biochemical products ...

In its specific way,this painting transmits a multi-perceptible message through the composition and combination of colors revealed in lines and contrasts.

 

A bouquet of red roses, a cup of coffee or tea, a pair of stylish shoes, and a bahicchal lace carafe ... could represent the composition of subtle suggestive elements ...

 

From metaphors of images of symbolic value, a story can be born after the fantasy of each one. It is the story of a mystery that remains outside any logical explanation and can only be understood if it is lived."


Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 27 x 37 cm.(With frame 33 x 43 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Mesaj Tacit”

 

Descrierea autorului:

„Suntem înconjurați de fluxul continuu al mesajelor transmise cu viteza luminii...ori cu viteza gândului... prin diverse tipuri de unde ale vibrațiilor interioare.

Unele dintre ele sunt atât de subtile încât sunt percepute subiectiv și inconștient doar de cei carora le sunt destinate.

 

E limbajul tăcut și misterios al feromonilor.Această lume este precum o simfonie intensificată prin mesaje vizuale și trăiri spirituale.Între făpturile vegetale, animale și cele umane.

Sunt chemări spre iubire transmise prin acești produși biochimici...

În modul sau specific, această lucrare transmite un mesaj ce poate fi perceput multiplu prin elemente de compoziție și combinație a culorilor dezvăluite în jocul de linii și contraste.

 

Un buchet de trandafiri roșii, un recipient pentru cafea ori ceai, o pereche de pantofi eleganți și o carafa cu licoare bahică...ar putea reprezenta compoziția unor elemente subtil sugestive...

Din metafore de imagini cu valoare simbolică se poate naște o poveste după fantezia fiecaruia.

E povestea unui mister care rămâne inafara oricarei explicații logice și care nu poate fi înțeles decât dacă este trăit..."
 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 27 x 37 cm .(cu ramă 33 x 43 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags