Frederic Chopin | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Frederic Chopin

December 24, 2015

„Frédéric François Chopin”

(Born on: 22 February 1810 Decesed on: 17 Octomber 1849)

Author's description:

„Frédéric Chopin, author of the Nocturnal and Moon Sonata ... painted in black and white, enveloped in the night of his romantic dream ...Thought flies to the music poetry that drips notes in a vibrant rain of harmonic sounds.

 

Reverted to the soul, they awaken sensitivity and make it open like a flower in front of the great mysteries.Like Chopin brought the poetry into music, I also tried on this occasion to pay homage to the great composer of piano music from the romantic period."

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 30 x 20 cm.(With frame 36 x 26 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the „Traces and prints in time"Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Frédéric François Chopin”

(Născut la: 22 Februarie 1810 Decedat la: 17 Octombrie 1849)

 

Descrierea autorului:

„Frédéric Chopin , autorul Nocturnelor și al Sonatei Lunii...pictat în alb-negru , învăluit în noaptea propriului vis romantic...

Gândul îmi zboară la poezia muzicii lui , care picură note într-o ploaie vibrantă de armonii sonore.

 

Revărsate asupra sufletului ,îi trezesc sensibilitatea și il fac să se deschidă precum o floare în fața marilor mistere.

Așa precum Chopin a adus poezia în muzica , am încercat și eu cu această ocazie să-i aduc acest omagiu marelui compozitor de muzică pentru pian din perioada romantismului.”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 20 cm .(cu ramă 36 x 26 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags