Smell of storm | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Smell of storm

January 27, 2016

 

Author's description:

„We are surrounded by magnificent phenomena that can not surprise us. At each step we find connections whose deep sense has been intuited since antiquity.

 

The connection between Heaven and Earth was perceived as the Yin-Yang dichotomy, a union between the masculine principle and the feminine one. From their union life is born. Manifestation of one of the four great forces governing the universe, the electromagnetic force, the storm is actually the hugging that the sky gives the earth to make it fertile.

 

The painting captures the state after the storm, when the clouds, broken by lightning, flooded their water and revived the vegetation.

Smell of storm ... fresh air.Relaxation, hope and fertility, suggested by the symbolism of some complementary colors.”

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 27 x 37 cm.(With frame 33 x 43 cm)

Finished in year 2016

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the „Paradise Lost" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

„Miros de furtună”

 

Descrierea autorului:

„ Suntem înconjurați de fenomene magnifice care nu pot să nu ne uimească.La fiecare pas întâlnim conexiuni al caror sens adânc a fost intuit încă din antichitate.

 

Conexiunea Cer-Pământ a fost percepută ca dihotomia Yin-Yang , adică o uniune între principiul masculin și cel feminin .Din uniunea lor se naște via ța.Manifestare a uneia dintre cele patru mari forțe ce guvernează universul , forța electromagnetică , furtuna este de fapt îmbrățișarea pe care cerul o dăruiește pământului pentru a-l face să rodească.

 

Tabloul surprinde starea de după furtună , când norii , destrămați de fulgere , și-au revărsat conținutul de apă și au revigorat vegetația.

Miros de furtună...de aer proaspăt.Relaxare , speranță și fertilitate , sugerate de simbolismul unor culori complementare.”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 27 x 37 cm .(cu ramă 33 x 43 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags