The Mime | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

The Mime

April 16, 2016

 

-Charles Spencer Chaplin Jr.-

(Born on: 16 April 1889 - Decesed on:25 December 1977)

Author's description:

The next poem was written by Charlie Chaplin on his 70th anniversary on April 16, 1959.

 

The day I really loved, I understood that under all circumstances, I was in the right place at the right time.And then, I was able to calm myself.

Today, I know this is called ... Self-Esteem.

 

The day I really loved, I realized that my anxiety and my emotional suffering were nothing but the signal that I was going against my beliefs.

Today, I know this is called ... Authenticity.

 

The day I really loved, I ceased to want a different life, and I began to understand that everything that is happening to me contributes to my development.

Today, I know this is called ... Maturity.

 

The day I really loved, I began to realize that it was a mistake to force a situation or a person with the sole purpose of achieving what I wanted, knowing very well that neither that person nor myself are and that's not the time ...

Today, I know this is called ... Respect.

 

The day I really loved, I began to free myself from everything that was not beneficial ... people, situations, everything that consumes my energy.

At first, my reason called it selfish.Today, I know this is called ... my own.

 

The day I really loved, I ceased to be afraid of my spare time, and I quit making big plans, abandoning mega-projects for the future.

Today I do what is right, what I like when I like it and in my rhythm.

Today, I know this is called ... Simplicity.

 

The day I really loved, I stopped trying to always be right, and I realized how many times I was wrong.

Today, I discovered ... Modesty.

 

The day I really loved, I ceased to relive the past and worry about the future.

Today, I live the present, where life takes place

.Today I live the moment of every day. And this is called Plenitude.

 

The day I really loved, I understood that reason can deceive and disappoint me. But if I put it in the service of my heart, she becomes a very precious ally.And all this means ... to know how to really live. "We do not have to worry about confrontations ... the stars are born out of chaos”

Charlie Chaplin Poem

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)

Finished in year 2016

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the „Traces and prints in time" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

-Charles Spencer Chaplin Jr.-

(Născut la: 16 aprilie 1889 - Decedat la: 25 decembrie 1977)

Descrierea autorului:

Următorul poem a fost scris de Charlie Chaplin la cea de-a 70-a aniversare a sa, în ziua de 16 aprilie 1959.

 

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am înțeles că în toate împrejurările, mă aflam la locul potrivit, în momentul potrivit.

i atunci, am putut să mă liniștesc.Astăzi, știu că aceasta se numește … Stimă de sine.

 

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am realizat că neliniștea și suferința mea emoțională nu erau nimic altceva decât semnalul că merg împotriva convingerilor mele.

Astăzi, știu că aceasta se numește … Autenticitate.

 

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am încetat să doresc o viață diferită și am început să înțeleg că tot ceea ce mi se întâmplă, contribuie la dezvoltarea mea.

Astăzi, știu că aceasta se numeste … Maturitate.

 

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am început să realizez că este o greșeală să forțez o situație sau o persoană, cu singurul scop de a obține ceea ce doresc, știind foarte bine că nici acea persoană, nici eu însumi nu suntem pregătiți și că nu este momentul …

Astăzi, știu că aceasta se numește … Respect.

 

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am început să mă eliberez de tot ceea ce nu era benefic … persoane, situații, tot ceea ce îmi consuma energia. La început, rațiunea mea numea asta egoism.

Astăzi, știu că aceasta se numește … Amor propriu.

 

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am încetat să-mi mai fie teamă de timpul liber și am renunțat să mai fac planuri mari, am abandonat mega-proiectele de viitor.

Astăzi fac ceea ce este corect, ceea ce îmi place, când îmi place și în ritmul meu.

Astăzi, știu că aceasta se numește … Simplitate.

 

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am încetat să mai caut să am întotdeauna dreptate şi mi-am dat seama de cât de multe ori m-am înșelat.

Astăzi, am descoperit … Modestia.

 

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am încetat să retrăiesc trecutul şi să mă preocup de viitor.

Astăzi, trăiesc prezentul, acolo unde se petrece întreaga viață.

Astăzi trăiesc clipa fiecărei zile.Și aceasta se numeşte Plenitudine.

 

În ziua în care m-am iubit cu adevărat, am înţeles că raţiunea mă poate înşela şi dezamăgi.

Dar dacă o pun în slujba inimii mele, ea devine un aliat foarte prețios.Şi toate acestea înseamnă … să ştii să trăiești cu adevărat.”Nu trebuie să ne temem de confruntări…din haos se nasc stelele.”

Charlie Chaplin Poem

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30  cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags