Innocence of Geisha | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Innocence of Geisha

May 1, 2016

 

Author's description:

„Geisha, the expression of a three centuries tradition in the art of delighting mind and senses through the grace of movements, the subtlety of ideas and the harmony of dance and music.

 

I think today Geishas have adapted to modern times, but their traditional beauty remains, making them artworks in motion, muses for sculptors passionate about human anatomy.

Embellished in their enigmatic beauty and carved by the nature of the environment in which they were born , with a special refinement, they keep their innocence, somewhere deep in the soul. A young,green spirit is playing within a mature body, defying with dignity, in a gallant way, the social badges addressed to them.

 

Being a geisha for the sake of being admired and adored by all, to win your existence from making others happy ... Being like a Geisha for one person, your beloved ... A dilemma of modern civilization... and yet their seduction and sensuality are often under the guise of innocence.”

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)

Finished in year 2016

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the „Paradise Lost" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

„Inocența gheișei”

 

Descrierea autorului:

„ Gheișa , expresia unei tradiții de trei secole în arta de a încânta mintea și simțurile prin grația mișcărilor , subtilitatea ideilor și prin armonia dintre dans și muzică.

 

Cred că astăzi gheișele s-au adaptat vremurilor moderne , dar frumusețea lor tradițională rămâne , făcând din ele opere de artă în mișcare , muze pentru sculptorii pasionați de anatomia umană.Învăluite în enigmatica lor frumusețe și sculptate de natură mediului în care s-au născut, cu un rafinament aparte, acestea își păstrează totuși inocența , undeva în adâncul sufletului.Un spirit tânăr , verde se joacă într-un trup matur, sfidând cu demnitate , într-un mod galant ,ecusoanele sociale adresate lor.

 

Să fii gheișă de dragul de a fi admirată și adorată de toți , să-ți câștigi existența din a-i face pe alții fericiți...Să fii ca o gheișă pentru o singură persoană , cea iubita...O dilemă a civilizației moderne... și totuși seducția și senzualitatea lor se afla deseori sub masca inocenței. ”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40  cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags