Lucrezia Borgia | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Lucrezia Borgia

May 18, 2016

(Born on: 18 April 1480 Decesed on: 4 July 1519)

-Noble affiliation-

Countess di Pesaro and Gradara.

Duchess of Bisceglie and Princess of Salerno.

Governor of the Spoleto duchy.

Reign: 25 January 1505 - 24 June 1519.

Predecessor: Eleonora d'Aragona

Successor: Renée and France

Author's description:

„Controversial personality of the 15th century, Lucrezia Borgia offers, through her way of life, a retrospective of papal politics in the glory of the Italian Renaissance. Years of tumultuous frayings that culminated in Protestant Reforms. The illegitimate daughter of a pope was one of the most infamous members of the powerful Borgia clan.

 

Beautiful and seductive, refined and malefic, she has accepted to become a tool of political machinations designed to give her family profitable alliances to increase their wealth and influence. Implanted in orgiastics and incestuous relationships, it seems to be the author of odious crimes.

 

Legend or reality? We don"t know. It is true that Lucrezia Borgia is still one of the odious mysteries of a dark Ev, as a woman and a fatal woman.

With the birth of this visual work, I tried to highlight the destiny of this strange woman, who was both a victim and an assassin at the same time, and implicitly to bring it back to memory or at least to make it known to new generations for whom these personalities will not remain history ... but legend, myth ...”

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)

Finished in year 2016

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the „Traces and prints in time" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

„Lucreția Borgia”

(Născută  la: 18 aprilie 1480 - Decedată la: 4 iulie 1519)

-Apartenență nobiliară-

Contesă de Pesaro și Gradara.

Ducesă de Bisceglie și Principesă de Salerno.

Guvernatoare a ducatului Spoleto.

Domnie: 25 ianuarie 1505 - 24 iunie 1519.

Predecesor: Eleonora de Aragona.

Succesor: Renée a Franței.

Descrierea autorului:

„ Personalitate controversată a secolului al 15-lea,Lucrezia Borgia oferă,prin modul ei de viață,o vie retrospectivă asupra politicii papale din perioada de glorie a Renașterii italiene.Ani de tumultuoase frământări care au culminat cu Reformele protestante. Fiica nelegitimă a unui papă,a fost unul dintre cei mai infami membri ai puternicului clan Borgia.

 

Frumoasă și seducătoare,rafinată și malefică,a acceptat să devină unealta unor mașinațiuni politice menite să confere familiei sale alianțe profitabile care să le sporească averea și influența.Implicată în orgii și relații incestuoase,e,se pare,și autoarea unor crime odioase.

 

Legendă sau realitate?Nu știm.Cert este că între statutul ei de femeie și cel de femeie fatală ,Lucrezia Borgia este încă unul dintre odioasele mistere ale unui Ev întunecat.

O dată cu nașterea acestei opere vizuale , am încercat să pun în lumina destinul acestei femei ciudate,care a fost victimă și călău în același timp și implicit să o readuc în memoria sau macar să o fac cunoscută noilor generații pentru care aceste personalități nu vor rămâne istorie...ci legendă,mit...”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30  cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags