Cotroceni Park | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Cotroceni Park

August 3, 2016

 

Author's description:

„Romniceanu Park seen from above,after the "Hill of the Death"

This painting easily deformed the real,current state of this park.So,the park was rendered and interpreted in a personal manner,through the atmosphere of the memories,when I was a child and crossing it after leaving school,on my way home to Cotroceni district in Bucharest.

 

I remember as if it were yesterday...when the end of autumn was whispering about the coming of winter,I often had the feeling of a calm that transposed me to a state of deserted soul.

While walking through this park,a state of mind as if time ceased to elapse,surprised me hardly,leaving me a feeling that there were moments similar to post apocalyptic postures,somewhere far from civilization,but also a strange ,overwhelming silence.Which I would not have liked to detach.

 

I often stayed here for a few moments on my way home,at the end of school hours,admiring the panoramic view offered by the hill of this park over the Cotroceni Forests.Hill called by the local people of that time"The Hill of the Death"It was so named by us ,being the dangerous place where children often suffered violent accidents in winter when they were sledging...or even in summer,hanging old car tyres in trees,as a swing.

Overpassing the hill on flattened plastic bottles,sitting on the bottom down to the ground.Where they played during autumn on the mountains of fallen leaves...or often built improvised huts from the branches of the trees.

 

Listening to the song of the birds ready to go to warmer places and admiring the dancing of the leaves that landed one by one on the ground,often the wilderness and the charm of the Cotroceni forests seen from here managed to revive my deep melancholy states and developed my imagination,in a profound way about what students from their grandparents from the countryside were talking about.

Things I could understand ...and I only live out of imagination because of Mark Twain's literary works_"The adventures of Tom Sawyer and Huckleberry Finn".I do not have parents at the countryside ,or at least acquaintances.”

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 29 x 30 cm.(With frame 34 x 35 cm)

Finished in year 2016

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the „Paradise Lost" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

„Parcul Cotroceni”

 

Descrierea autorului:

„ Parcul Romniceanu văzut de sus , după "Dealul morții"...Această pictură a fost usor deformată de starea reală , actuală a acestui parc.

Astfel parcul fiind redat şi interpretat în manieră personală , prin atmosfera amitirilor de atunci când eram copil şi îl traversam , plecând de la scoala , în drumul meu spre casa "părintească..." a cartierului Cotroceni din Bucureşti.

 

Îmi aduc aminte de parcă ar fi fost ieri..., când sfarşitul de toamnă , şoptea venirea iernii , aveam adeseori senzația unei linişti ce mă transpunea puternic spre pustiu sufletului .

O dată cu trecerea prin acest parc , o stare de parcă timpul ar fi rămas în loc mă surprindea apăsător , lăsându-mi senzația că trăiesc clipe similare stării post apocaliptice... , undeva departe de civilizație... , dar totodată îşi punea amprenta o linişte ciudată , copleşitoare din care n-aş fi dorit să mă desprind...

 

Deseori mă opream aici pentru câteva momente din drumul meu spre casă , la finalul orelor scolare , admirând imaginea panoramică oferită de dealul acestui parc peste codrii Cotrocenilor.

Deal numit de noi localnicii zonei ( de atunci...)"Dealul Morții".

 

Acesta era supranumit astfel, de noi , fiind locul periculos în care copiii sufereau des accidente violente pe timpul iernii atunci când se dădeau cu sania... sau chiar pe timpul verii , agățând cauciucuri vechi de maşină în copaci , pe post de leagăn ori dându-se peste deal asezați pe sticle din plastic turtite , aflandu-se asezați pe fund , până jos.

Jos unde acestia se jucau toamana în munții de frunze căzute din copaci sau deseori construiau cabane improvizate din crengile căzute prin parc.

 

Ascultând cântecul păsărilor gata să plece spre locuri mai calde şi admirând dansul frunzelor ce se aşterneau una câte una pe pământ , deseori sălbaticiă şi farmecul panoramic al codrilor Cotroceni vazute de aici ,reuşeau să-mi răscolească stări de melancolie profundă şi îmi dezvolta imaginația într-un mod profund în legatură cu ceea ce povesteau elevii veniți din vacantele de la bunicii lor aflați la tară.

Lucruri pe care reuseam să le înteleg... şi trăiesc doar din imaginație ,datorită operelor literare ale lui Mark Twain -Tom Sawyer şi Huckleberry Finn , eu neavând parinți la tară sau macar cunoştințe... ”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -carton 29 x 30 cm .(cu ramă 34 x 34 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags