The Emperor | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

The Emperor

August 18, 2016

 

The Emperor of Austria and the King of Hungary

(Born on: 18 August 1830 Deceased on: -21 November 1916)

 

Author's description:

„Franz Joseph is the representative figure for the history of Europe at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century.

 

Educated specifically to hold the heads of a multinational empire, he assumed responsibility for preserving the integrity of this "prison of peoples" in a particularly fraught period. Under the assault of progress, the architecture of the old world shook the ground and threatened to break.

 

The portrait emphasizes the concept of history as a causal chain in which events are written with blood on the rage of time.

 

Franz Iosef of this artwork is the archetype of the emperor. Dignified and impressive,looks over the centuries,decided to preserve tradition of which he is an exponent, trying at the same time to find solutions to adapt to the assault of the new times. The whole Europe was haunted by the spirit of national conscience... it was the moment when the nations were booming .”

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)

Finished in year 2016

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the „Paradise Lost" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

„Împăratul”

Împăratul Austriei și regele Ungariei

(Născut la: 18 august 1830 Decedat în: -21 noiembrie 1916)

 

Descrierea autorului:

„Franz Joseph este figură reprezentativă pentru istoria Europei de la sfârșitul sec.al 19-lea și începutul sec.20.

 

Educat anume pentru a ține frâiele unui imperiu mulținational , își asumă de timpuriu responsabilitatea de a păstra integritatea acestei "închisori a popoarelor"într-o perioadă deosebit de frământată.Sub asaltul progresului , arhitectura lumii vechi se zguduia din temelii și amenința să se năruie.

 

Portretul pune accent pe conceptul de istorie ca lanț cauzal în care evenimentele se scriu cu sânge pe rabojul vremii.

 

Franz Iosef din această operă de artă este arhetipul Împăratului.Demn și impozant , priveste peste secole , hotărât să mențină tradiția al carui exponent este , încercând în același timp să găsească soluții de adaptare la asaltul vremurilor noi.Întreaga Europa era bântuită de duhul trezirii conștiinței naționale...era momentul în care națiunile se formau.”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30  cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags