Poppies | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Poppies

August 27, 2016

 

Author's description:

„This work, in my view, attempts to suggest that, beyond the palpable reality, there is a world of pure beauty, of values preserved in strong essences.

In their language, flowers talk about eternity.

 

White flowers fields and red poppies, floating in the ether,swung by the dream of the visitor, remind of the human soul plowing between the immaculate greens of purity and the blooming love of life.

The work somehow tries to be like a window to this vibrant universe where we can rest our soul when we get tired.”

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)

Finished in year 2016

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the „Paradise Lost" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

„Maci”

 

Descrierea autorului:

„ În viziunea mea această lucrare , încearcă să sugereze faptul că , dincolo de realitatea palpabilă , mai există o lume a frumuseții pure, a valorilor păstrate în esențe tari.

În limbajul lor , florile vorbesc despre veșnicie.

 

Flori albe de câmp și maci roșii , plutind în eter , legănate de visul celui care le privește , amintesc de sufletul omului ce pendulează între imaculatele zăpezi ale purității și clocotitoarea dragoste de viață.

Lucrarea cumva încearcă să fie precum o fereastră către acest univers vibrant unde ne putem odihni sufletul atunci când a obosit. ”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30  cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags