Portal of life | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Portal of life

October 24, 2016

 

Author’s description:

„A portal through which each entity makes its appearance into this space-time dimension.Driven on by a purpose , the life journey is a way across the thicket of the causality.The black lines playing suggests the space-time fabric which stretches between those two parallel worlds : that from which we have come and that towards which we are going.

 

Between the white of the purity and the red that symbolizes passion and profound love,from the centet of this portal comes into being the anxiety and the fight for knowledge ,in a tumultuous world.

 

I transposed the ingredients specific to the life into warm and cold nuances which symbolize joy,ardent passion,hope and disappointment,aspiration towards the blue of the vault of the sky.

 

The cold,wild and cruel game of the nature is settled in the atmosphereof an ephemeral world.This is the portal through which we are thrown into the life vortex and,at the same time,the portal through which we go back to eternity when our time elapsed.”

 

Tehnical description:
Technique – Oil -Plywood pfl 50 x 40 cm.(With frame 56 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the „The Hypostasis of the rebirth” Collection.
© Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

„Portalul Vieții”

 

Descrierea autorului:

„Un portal prin care fiecare entitate îşi face apariția în această dimensiune spațio-temporală.Manâtă de un scop , călatoria vieții reprezintă un drum prin hățişurile cauzalității.Jocul de linii negre sugerează tesătura spațiu-timp care se întinde între cele două lumi paralele: cea din care venim şi cea spre care ne îndreptăm.

 

Între albul purității şi roşul ce simbolizează pasiunea şi iubirea profundă , din centrul acestui portal se naşte anxietatea şi lupta pentru cunoastere ,într-o lume tumultuoasă.

 

Ingredientele specifice vieții le-am transpus în nuanțe calde şi reci , care simbolizează bucuria , pasiunea arzătoare , speranța şi dezamăgirea , aspirația către albastrul boltei cereşti.

 

Jocul rece , sălbatic şi crud al naturii e transpus în atmosfera unei lumi efemere.Acesta este portalul prin care suntem aruncați în valtoarea vieții şi , în acelaşi timp , portalul prin care ne întoarcem în eternitate atunci când timpul nostru s-a scurs.”

 

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -placaj-PFL 50 x 40 cm .(cu ramă 56 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Ipostaze ale renașterii“
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags