Storm on Mountains | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Storm on Mountains

December 15, 2016

 

Author's description:

„This painting captured life from the memory of a personally experienced intrigue through the Carpathian Mountains, once when responding to the call of wilderness, I started wandering on the ridges. Once upon a time, on a cool morning that seemed quiet, the storm broke out with an incredible force.

 

Between the earth and the sky I was alone, in a tent I barely kept it from being snatched away. With the big drops of rain and wind gusts, the red flower carpet looked like tongues of fire coming out of the ground. The plateau and the surrounding area were made up of ridges shrouded in the mist of the steam coming out of the humidity spread after the storm.

 

It is obvious that such a spectacular event could not miss a well deserved painting!"

 

Tehnical description:

Technique - Oil - Plywood-strong cardboard 44 x 46 cm.(With frame 50 x 52 cm)

Finished in year 2016

Author - Stoian Andrei Stefan

This artwork comes from the „Paradise Lost" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

„Furtună pe munți”

 

Descrierea autorului:

„Această pictură a prins viață din amintirea unei întâmplări trăite personal prin Munții Carpați, odată când ,răspunzând la chemarea sălbaticiei, am pornit hoinărind pe creste.Când deodată ,într-o dimineață răcoroasă ce parea liniștită s-a dezlanțuit,cu o forță incredibilă , furtuna.

 

Între pământ și cer eram singur , într-un cort pe care abia îl țineam să nu fie smuls .Sub picurii mari de ploaie și sub rafalele de vânt , covorul de flori roșii păreau limbi de foc tâșnind din pământ.Mă aflam într-o zonă de platou și împrejurimile erau formate din creste învaluite în ceața aburilor provocați de umiditatea așternută în urma furtunii.

 

Firește că un eveniement așa spectaculos nu putea rata o pictură bine meritată !" 

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei placaj-carton gros 44 x 46 cm .(cu ramă 50 x 52 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags