Mother Nature | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Mother Nature

January 16, 2017

Author's description:

„This painting, in my vision represents the personification of this entity whose heart beats at the rate of 7.83 Hz, the same frequency that brain waves have in moments of creativity, stress or anxiety. It is the specific frequency of life that pulses every single yarn in each tree, in every being ... Nature, place of miraculous metamorphoses, where the miraculous seed grows ... where death itself is converted into life.

 

Mother Geea, Demetra or Ceres, the oldest divinity in ancient peoples, Alias Mother Nature, is the embodiment of an entity that provides food and shelter to all living things, without asking anything more than a minimum of respect and love.

 

The picture translates artistically a state of crisis into the existence of nature, an imbalance in the proper functioning of ecosystems.

Mother nature ... with all the miseries left by the so-called civilization, in a precarious balance, with a last gesture of supreme effort, wants to give a fruit to her children before her collapse.”

 

Tehnical description:

Technique - Oil -cardboard 37 x 27 cm.(With frame 43 x 33 cm)

Finished in year 2017

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the „The Hypostasis of the rebirth" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Mama Natură”

 

Descrierea autorului:
„Această pictură, în viziunea mea reprezintă personificarea acestei entități a cărei inimă bate în ritmul a 7,83 Hz , aceeași frecvență pe care o au undele cerebrale în momente de creativitate , stress ori anxietate.E frecvență specifică vieții , ce pulsează în fiecare fir de iarbă  , în fiecare pom , în fiecare ființă...

Natura , loc al miraculoaselor metamorfoze , unde mirabila sămânță se însușiește ...loc unde moartea însăși e convertită în viață.
Mama Geea , Demetra ori Ceres , cea mai veche divinitate la popoarele străvechi , alias Mama natură , e întruchiparea unei entități care oferă hrană și adăpost tuturor vietăților , fără să ceară în schimb ceva mai mult decât un minim de respect și iubire.

Tabloul transpune în plan vizual artistic o stare de criză în existența naturii , un dezechilibru în bună functionare a ecosistemelor.
Mama natură...mânjită cu toate mizeriile lăsate de așa zisa civilizație , într-un echilibru precar , cu un ultim gest de suprem efort , vrea să mai dăruiască un fruct copiilor ei înainte de a se prăbuși.”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 37 x 27  cm .(cu ramă 43 x 33 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags