Pilgrims | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Pilgrims

February 15, 2017

 

Author's description:

„An allegorical painting about eternal and universal calling of man to spirituality.
Anthropological phenomenon, the act of pilgrimage involves the passage of time and space, sacred through suffering and deprivation.
Through colors and compositional elements, I sought to capture the deep, symbolic meaning of the phenomenon, combining the artistic style of abstract expressionism with the symbolism as a manner of work.

The idea of pilgrimage is not used in the common sense of the word, as a simple religious procession to a sacred place, but I sought to look at things from a higher perspective, extrapolating the reality ...
Thus, the landscape located in an undetermined time and space is a way of hope, and the basilica invested in light speaks of aspiration to the higher.

From the earth and the green grass,the human beings,"the pilgrims",gather together at a misterious time, in the place situated at the boundaries between the worlds,to charge their soul with Light."

 

Tehnical description:

Technique - Oil -Plywood pfl 50 x 40 cm.(With frame 56 x 46 cm)

Finished in year 2017

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the „Paradise Lost" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Pelerinii”

 

Descrierea autorului:

„Un tablou alegoric despre eterna și universala chemare a omului către spiritualitate.
Fenomen antropologic , actul pelerinajului presupune parcurgerea timpului și spațiului , sacralizate prin suferință și privațiuni.
Prin culori și prin elemente de compoziție , am urmărit să surprind sensul adânc , simbolic , al fenomenului , îmbinând stilul artistic de abstract expresionism cu simbolismul ca manieră de lucru.

Ideea de pelerinaj nu este folosită în accepția comună a cuvântului , ca simplă procesiune religioasă către un loc sacru , ci am căutat să privesc lucrurile dintr-o perspectivă mai înaltă , extrapolând realitatea...
Astfel , peisajul situat într-un timp și spațiu nedeterminat e un drum al speranței , iar basilica înveșmântată în lumina vorbește despre aspirația către înalt.

Din pământ și iarba verde , fapturile omenești "pelerinii" se adună la ceas de taină în locasul aflat la margine de lumi pentru a-și încărca sufletul cu lumină."

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -placaj-PFL 50 x 40 cm .(cu ramă 56 x 46 cm)

Finalizat în anul 2017

Author - Stoian Andrei Stefan

Această lucrare provine din colecția „Paradisul Pierdut"

© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags