Roses | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Roses

March 18, 2017

 

Author's description:

„A vase of roses that live their last moments in a  total presenting of perfume and delicate beauty....A flower with legendary aura, whose fossilized relic was dated 35 million years ago ...

Born from the body of a dead nymph or from the smile of Cupid,the rose flourished in the light  of Apollo after the Flower Fair ordered Zephir to set aside the clouds. Ares, god of war, gave him thorns to be a weapon of defense.Brought from Orient  on a battle car on Alexandru Macedon's command,the rose arrived in Elada and from here all over Europe.

At Greeks,at Romans and  Celts,this delicate flower was used to ornate the party halls or the places for political gatherings, but also the funerary spaces.. Its  petals were scattered in front of the house of the beloved being,it is given today as a sign of love ,but it is also found on the tombs of our beloved ones,gone beyond the life.

A flower that symbolizes passionate love, but also the spiritual climb among the thorns of existence, rose reminds us that love is the ingredient that makes sense of existence and the only means of transcending beyond death. "

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the „Paradise Lost"Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Trandafiri”

 

Descrierea autorului:
„O vază cu trandafiri ce-și trăiesc ultimele clipe într-o dăruire totală de parfum și frumusețe delicată...O floare cu aură de legendă,a carei relicvă fosilizată a fost datată cu 35 de milioane de ani în urmă...

Născut din trupul unei nimfe moarte sau din surâsul lui Cupidon,trandafirul a înflorit scăldat în lumina lui Apollo,după ce Zâna Florilor i-a poruncit lui Zephir să dea norii la o parte.Însuși Ares,zeul războiului ,i-a dăruit spinii ca să-i fie armă de apărare.Adus din Orient pe un car de luptă la porunca lui Alexandru Macedon,trandafirul a ajuns în Elada și de aici în întreaga Europă.

La greci,la romani sau celți,această floare gingașă impodobea sălile de petreceri sau de întruniri politice,dar și spațiile funerare.Era presarat în fața casei ființei iubite,e dăruit și azi în semn de iubire,dar e regăsit și pe mormintele celor dragi,plecați dincolo de viață.

Floare ce simbolizează iubirea pasională,dar și urcușul spiritual printre spinii existenței,trandafirul ne amintește că iubirea e ingredientul care dă sens existenței și totodată singurul mijloc de a transcende dincolo de moarte.”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)

Finalizat în anul 2017

Author - Stoian Andrei Stefan

Această lucrare provine din colecția „Paradisul pierdut"

© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags