Dance of the souls | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Dance of the souls

April 17, 2017

 

Author's description:

„This artwork,in my vision,reveals an esotheric reality in which human entities are subtle bodies,at different levels of evolution.
Outlines,scarcely sketched,send to quantum phenomena where matter changes into energy and energy changes into matter in a continuous flow of ubiquity.

The nuances of colour correspond to typologies and hypostases of the human spirit:from serenity to anxiety,from love to fury and hate,from brutality to emotional delicacy.

The artwork has been made in a large palette of colours,a rainbow of fluid moods that coexist in the same space-time fabric,on different or similar wavelengths and frequency.

 

In the "dance of the souls"gathered together,moving themselves after a music heard only by them...perhaps the music of the spheres...etheric,emotional,mental,astral bodies,etheric matrix,states of conscience, turned into the language of art.

So,analysed in detail,from a philosophical perspective at least,this artwork will get life in the viewer"s soul and imagination,who will notice human physiognomies in different hypostases that transpose moods,but also a lot of silhouettes that differ through sex and age, moving in a dance meant to break the boundaries between the light of the life and the darkness of eternity.

 

The artwork -on the whole-immortalizes life and death by a profound dance of the souls that swing between the two worlds.

Life and death,matter and spirit,ephemeral and eternal,in a dance of love that binds constantly the existence of the souls ,behind the horizon of life.

 

Tehnical description:

Technique - Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)

Finished in year 2017

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the "Paradise Lost" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Dansul Sufletelor”

 

Descrierea autorului:

„Această lucrare, în viziunea mea, revelează o realitate ezoterică în care entitățile umane sunt corpuri subtile, aflate la diferite niveluri de evoluție.

Contururile abia schițate fac trimitere la fenomenele cuantice în care materia se preschimbă în energie și energia în materie, într-un flux continuu de ubicuitate.

Nuanțele de culoare corespund unor tipologii și ipostaze ale spiritului uman:de la serenitate la anxietate, de la iubire la furie și ură, de la brutalitate la delicatețea emoțiilor.

 

Lucrarea a fost realizată într-o paletă largă de culori, un curcubeu de stări fluide ce coexistă în aceeași tesatură spațio-temporala, pe lungimi de undă și frecvențe diferite ori identice.

 

în "dansul sufletelor" s-au prins, mișcându-se dupa o muzică doar de ele auzită...muzica sferelor, poate...corpuri eterice, emoționale, mentale, astrale, matrice eterice și stări de constiință, redate prin limbajul artei.

Astfel, analizată în detaliu, dintr-o perspectivă cel puțin filozofică, această operă va prinde viață în sufletul și imaginația privitorului, care va remarca fizionomii umane în diferite ipostaze ce transpun stări de spirit, dar și multiple siluete de sex și vârste diferite, aflate în mișcare, într-un dans al iubirii menit să rupă granițele dintre lumina vieții și întunericul eternității.

 

Lucrarea în ansamblu imortalizează viața și moarte printr-un dans profund al sufletelor ce pendulează între cele două lumi.

Viața și moartea, materia și spiritul, vremelnicia și eternitatea, într-un dans al iubirii ce leagă constant existența sufletului dincolo de cea vizibilă a vieții. “

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)

Finalizat în anul 2017

Author - Stoian Andrei Stefan

Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"

© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags