Rhythms | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Rhythms

July 11, 2017

 

Author's description:

„Rhythms, cosmic and tellurium energies impregnated in a vital fluid that is the essential element in morphogenesis.

The tumultuous vibrations of water embracing the earth among the rocks that dance rhythmically through the sun's rays, often bring the finest natural symphonic accompaniment to the middle of the night. When the conductor of the nature  falls asleep,the moonlight shines on the vault of the sky,enhancing the light of the stars... So the water continues to shine under light rays in the absence of the sun."

 

 

Tehnical description:

Technique - Oil on plywood 40 x 50 cm .(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan. 
This artwork comes from the "Paradise Lost" collection.

© Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Ritmuri”

 

Descrierea autorului:

„Ritmuri, energii cosmice şi telurice impregnate într-un fluid vital ce reprezintă elementul esențial în morfogeneză .

Vibrațiile tumultoase ale apei îmbrățişând pământul printre stânci ce dansează ritmic printre razele solare, aduc deseori cel mai fin acompaniament simfonic natural, până spre miezul nopții. Atunci când dirijorul naturii adoarme , clarul de lună se aşterne în bolta cerului, întensificând lumina stelelor.Astfel apa îşi continuă strălucirea sub raze de lumină în lipsa soarelui."

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -Placaj-carton -PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload