Wilting weather | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Wilting weather

August 3, 2017

 

Author's description:

„The earth agonizing under the sunshine...with the burnt vegetation...deserted by all that life means.Without the cool stroke of the water,matter becomes fluid,flowing.The light itself melts in strips of color as fantastic snakes coming from  depths to the apocaliptyc feast.
I made this work out of the thought of an alarm signal.A call for solidarity between those who share this planet ,with a view to finding solutions to the issue of global warming.

With this form of socialization,by means of the universal,mute language of the colors,I will also dare a suggestion to the "Supreme Gods" without glory,humanity or morality of the Earth...
"Try to stop playing this planet with your bad and uncontrollable projects...of the HAARP type! 
Think with maturity and understand until it is too late...that you are not gods or God,you are like us,some simple mortals on this world....Understand that no one goes beyond life with something...but we can all leave something behind us....So,leave at least the earth in the peace and harmony you've got it.Stop being selfish!There are also other traveling souls that follow us which have the right to enjoy the ornaments and the beauties of this small planet wandering through the universe!"

 

Tehnical description:

Technique - Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)

Finished in year 2017

Author - Stoian Andrei Stefan 

This artwork comes from the „Atrocities and social discrepancies" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Vremuri de pârjol”

 

Descrierea autorului:

„Pământul agonizând sub ploaia de foc a soarelui...cu vegetația pârjolită...pustiit de tot ce înseamnă viață.Fără mângâierea răcoroasă a apei, materia, devenită fluidă, curge.

Lumina însași se topește în fâșii de culori ca niște șerpi fantastici veniți din străfunduri la festinul apocaliptic.
Am realizat această lucrare din gândul unui semnal de alarmă.
O chemare la solidaritate între cei ce împarțim această planetă, în vederea găsirii de soluții la problema încălzirii globale.
Odată cu această formă de socializare prin limbajul universal...mut, al culorilor, tot eu voi îndrăzni o sugestie către “Supra zeii” fără glorie, umanitate sau moralitate ai pământului...
încercați să nu vă mai bateți joc de această planetă cu proiectele voastre proaste și lipsite de control... de tip HAARP. 

Maturizați-vă și înțelegeți până nu va fi prea târziu...faptul că nu sunteți zei și nici ”dumneZei”, sunteți ca și noi... niște simpli trecători, muritori pe acest pământ …
Înțelegeți că nimeni nu pleacă dincolo de viață cu ceva...,însă toți putem lăsa ceva..., asa că lăsați măcar pământul... în pacea și armonia cu care l-ați primit în viață...
Nu mai fiți egoiști!.Și alte suflete călătoare ce vor urma după noi au dreptul să se bucure de podoabele și frumusețile acestei mici planete rătăcite prin univers..!” 

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)

Finalizat în anul 2017

Author - Stoian Andrei Stefan

Această lucrare provine din colecția „Atrocităţi și discrepanţe sociale"

© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags