Despair | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Despair

August 20, 2017

 

Author's description:

„The image of despair is a mirror of an extreme state of mind that shakes the human being when the hope disappears.

It is an inward scream, without sound in the outside world, the silent mumble of a soul crashing into the abyss of its own solitude ...

 

Like the implosion caused by a star that goes out to the end of the journey in its own existence. In this work I gave man's states of mind, the humanoid face whose soul crashed itself into the abyss of its inner universe.

The state of despair is hidden in the darkness, and the silent silence of the despondency echoes in its inner universe in which the phenomenology of the outer world becomes the subjective reflection  of an objective world.

 

Despair is a kind of deaf pain, the reverse of hope. Two extremes between zenith and nadir, the reference points of the inner universe and of the one surrounding us.

The work was inspired by my own state of mind, in my temporary existence on the earth..."

 

 

Tehnical description:
Technique - Oil - cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the „Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Disperare”

 

Descrierea autorului:

„Imaginea disperării, este o oglindă a unei stări de spirit extreme care zguduie din temelii ființa umană atunci când speranța dispare.

Este un țipăt lăuntric, fără sonoritate în lumea exterioară, țipătul mut al unui suflet care se prăbuşeşte în abisul propiei solitudini...

 

Asemenea imploziei cauzate de o stea care se stinge spre finalul călătoriei în propria existență. În această operă am dat stării de spirit a omului, chipul humanoid al carui suflet s-a prăbuşit în sine, în abisul universului său interior.

Starea de disperare se ascunde în întuneric, iar țipătul mut al deznadejdii răsună în universul său interior în care fenomenologia lumii exterioare devine reflexia subiectivă, unei lumi obiective.

 

Disperarea este un fel de durere surdă, reversul speranței.Două stări extreme între zenit şi nadir, puncte de referință ale universului interior şi al celui care ne înconjoară.

Această lucrare a fost inspirată de propria stare de spirit, a existenței mele temporare pe pământ..."

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)

Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Atrocităţi și discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags