Life as a prey | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Life as a prey

August 30, 2017

 

Author's description:

„This  painting try to captures a moment of great frenzy in the struggle for existence: fishing time, one of the oldest occupations of mankind. At the first sight,nothing unusual. In a deeper approach, however, the drama of existence exists, which presupposes the struggle for everyday food .
 

In a material world, matter feeds on matter.
 Between the frenzy of a Flemish shark and the frenzy of these fishermen, the differences lie in spirit.

Everything has its time.Birth has its time,life ,its time.death,too.

Between birth and death, it's time to live your life, to live with all the fire that burns in you."

 

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the „Atrocities and social discrepancies"Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Viața ca o pradă”

 

 

Descrierea autorului:

„Această pictură încearcă să surprindă un moment de mare frenezie în lupta pentru existență: vremea pescuitului, una din cele mai vechi ocupații ale omenirii.La prima vedere, nimic nobişnuit.La o abordare mai profundă însă, transpare dramatismul existenței care presupune lupta pentru hrana cea de toate zilele.

 

Într-o lume materială, materia se hrăneşte cu materie.

Între frenezia unui rechin flămând şi frenezia acestor pescari, diferențele țin de spirit.

Fiecare lucru are timpul lui.Naşterea are timpul ei, viața, vremea ei, moartea de asemenea.

Între naştere şi moarte, e timp să-ți trăieşti viața, să o trăieşti cu tot focul care arde în tine.”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Atrocităţi și discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags