Gothica | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Gothica

October 9, 2017

 

Author's description:

„Inspired from the rock music,the Gothic style has elegance and refinement both in clothing and attitude.
From romantic to morbid,from dark tones to absolute black,in contrast to the white skin,there are plenty of shades...that go through the bright red symbol of eroticism.
"Gothica"illustrates the romantic ,mysterious and seductive side of the style.
The consciousness of her own value,the idea of uniqueness,the lack of bias,all enveloped in a specific sobriety. 

Detached from the critics of those who do not understand her style and way of life,Gothica smiles to the frowning and sad people,to those who do not understand her and find her strange without realizing that the stranger is one who analyzes the freaks not  the freaks themselves...”

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Gothica”

 

Descrierea autorului:

„Inspirat din curentul muzicii rock , stilul gothic impune eleganţă și rafinament atât în vestimentaţie,cât mai ales în atitudine.
De la romantic la morbid , de la tonuri închise de culoare la negrul absolut , în contrast cu albul pielii , sunt o multime de nuanţe...care trec prin rosul aprins ce simbolizează erotismul.
"Gothica" ilustrează latura romantică , misterioasă și seducătoare a stilului.
Constiinţa propriei valori,ideea unicităţii , lipsa de prejudecăţi , toate învăluite într-o sobrietate specifică.

Detașată de criticele celor care nu-i înţeleg stilul și modul de viaţă ,Gothica zâmbește celor încruntaţi și triști , celor care nu o înţeleg și o consideră ciudată ,fără a conștientiza faptul că mai ciudat este cel ce analizează ciudaţii, nu ciudaţii în sine...”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţi și discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags