Guides of dead ones (Sculpture) | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Guides of dead ones (Sculpture)

November 23, 2017

 

Author's description:

"The nun,the symbol of the guide ,inseparable from her fellows,always present in the collective spirituality with her silent way of being.
The nun is an entity with hidden face and vested in  mystery,strange and seemingly sinister.
Enigmatic through her simple presence,she carries on her back the burden of renouncing the social ranks,grateful for the symbolic ladder that links the sky with the earth, on which man can climb to the devine or descend to the evil.It"s the ladder of the justice and final judgement.
Transposed in art,with mummified legs,stylized appearance between the earth and the sky,she is a kind of guide to the death with her metamorphosed hands into wings.A kind of angel who reminds us of "Vanitas vanitatum et omnia vanitas"
She tells us ,by her serenity,that the fear of death is absurd,as death is only a new beginning in the cycle of our spiritual existence.

The mere presence of these guides wrapped in black  ,guides to the world of silence is a kind of Memento mori.
All the great philosophers,from antiquity to the modern times,all the great contemporary thinkers,reveal the profound truth that life ,only in correlation with death , reveals the price of its beauty.
The great Romanian philosopher Emil Cioran said:
"Death only makes sense to people who passionately loved life ,but to die without having to separate yourselves.Separation is both a negation of life and death.Defeating the fear of death means defeating the life.For death  is  only another word for fear."

 

Tehnical description:

Technique - Massive coal from mines -32 x14 x 9 cm (without the size of the base)

Total weight with base, 2kg 702 gr.
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the  artist personal Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română
„Călăuza celor morți”

(Sculptură)

Descrierea autorului:

„Călugărița, simbol al călăuzei nedespărțite de semeni, mereu prezentă ,în spiritualitatea colectivă cu firea ei tăcută.
Călugărița este o entitate cu chip ascuns și învăluită în mister, stranie și aparent sinistră.
Enigmatică prin simpla sa prezență, poartă în spate povara renunțării la treptele sociale, mulțumindu-se cu scara simbolică ce leagă cerul de pământ pe care omul poate urca spre divin sau poate cobori spre maleficul pustiu.E scara dreptății și a judecății finale.
Transpusă în artă, cu picioarele mumificate, apariție stilizată între pământ și cer, este un fel de călăuză a morții, cu mâinile metamorfozate în aripi.
Un fel de înger care ne amintește despre "Vanitas Vanitatum et omnia vanitas".

Ea ne spune prin serenitatea ei , că spaima de moarte este absurdă , moartea nefiind decât un nou început din ciclul existenței noastre spirituale.
Simpla prezență a acestor călăuze spre lumea tăcerii învelite în straie negre , este un fel de memento mori.
Toți marii filozofi, din antichitate până în timpurile moderne cât și marii gânditori contemporani, ne revelează adevarul profund că viata doar în corelație cu moartea își dezvăluie prețul frumuseții.

Marele filozof român Emil Cioran spunea :
 "Moartea n-are sens decât la oamenii care au iubit pasional viaţa. Să mori, însă, fără să ai de ce să te separi?! Detașarea este atât negaţia vieţii, cât și a morţii. Cine a învins frica de moarte a învins și viața. Caci ea nu este decât un alt cuvânt pentru această frică.”

 

Descriere tehnică:
Tehnică -Cărbune masiv de mină 32 x14 x 9 cm (fără dimensiunea postamentului).

Greutate totală cu tot cu socu 2kg,702 gr.

Finalizat în anul 2017

Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecţia personală a artistului.

© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags