Woman from Banat | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Woman from Banat

December 6, 2017

 
(Woman from the Banat county -Romania )

 

Author's description:

„From the multitude of Romanian national costumes,the Banat garb distinguishes itself through a few paradoxes,explainable by the geo-strategic position of Banat.

 

As an artist and man of culture,I have always been fascinated not only by the national idiom from here,full of consonants soaked in honey,but also by the aesthetic aspect of the ethnographic culture,especially by the costumes.

The carefully chosen stitches on the chemise,the so called "opreg" that surrounds the woman"s waist ,pouring all around a rain of tassels,the ceremonial jewels made of yellow gold and beads,but especially the so called "ceapsa",the head cover.It was said that "ceapsa" ,this item of clothing,would have ancient origins in the Dacian women"s garb.

 

All of these are meant to give the woman a proud attitude, to display her social status,material dowry and to put in value her beauty.

Attracted by the culture and ethnography of this place,the philosopher poet Lucian Blaga rightly said that Banat"s ethnographic style has something of the passion and the excess of the baroque.”

 

Tehnical description:

Technique - Oil -cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2017- Bucharest.
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română
„Bănățeanca”

Descrierea autorului:

„Din multitudinea de costume naționale românești , portul bănățean se distinge prin câteva paradoxuri , explicabile prin poziția geo-strategică a Banatului.

 

Ca artist și om de cultură , m-a fascinat întotdeauna nu doar graiul de aici plin de consonanțe înmuiate în miere , ci și latura estetică a culturii etnografice , îndeosebi portul.

Cusaturile alese cu grijă pe cămeșă , opregul care încinge mijlocul femeii , revărsând spre poale o ploaie de ciucuri , podoabele ceremoniale confecționate din galbeni și mărgele , dar mai ales ceapsa , acoperitoarea de cap.

 

S-a spus că acest element de îmbrăcăminte ar avea origini stravechi în portul femeilor dace.

Toate acestea , la un loc , sunt menite să îi confere femeii o ținută mândră care să-i afișeze statutul social , zestrea materiala și să-i pună în valoare frumusețea.

Atras de cultura și etnografia locului , poetul filozof Lucian Blaga spunea pe bună dreptate că stilul etnografic bănățean are ceva din pasiunea și excesul barocului.”

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload