Hard Winter | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Hard Winter

January 16, 2018

 

 

Author's description:

„Hard winter in a plain village forgotten by the world,at the feet of Tohani Hills...

 

Grubbed houses under the burden of the snow...Roads where the immaculate purity of the white is trampled by people overwhelmed by worries and troubles.

Hanging their lives on the hope of deliverance,exhausted due to the age and abandoned by their children  which took the way of the foreign countries, the old people continue to live in resignation.

 

Trees like skeletons in the sight,clouds hanging a veil of flakes between sky and earth.Souls gethered around the stoves heated with sunflower stalks ,corn or thistle cocoons...the so called "tizic"...or with  what they found in the courtyard,according to possibilities...

 

Quiet silence...disturbed only by the ravens cries,like in a poem of Bacovia.

As in the most of the cases,this work, too ,is based on a personal life experience ..."

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm

Finished in year 2018

Author - Stoian Andrei Stefan

This artwork comes from the "National Roots" Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română
„Iarnă grea”

 

Descrierea autorului:

„Iarnă grea pe ulița de câmpie a unui sat uitat de lume la poalele Dealurilor Tohani...

Case gârbovite sub povara zăpezii...Drumuri pe care puritatea albului imaculat este călcată în picioare de oameni copleșiți de griji și greutăți...
Agățându-și viața de speranța morții izbăvitoare, lipsiți de vlagă datorită vârstei și părăsiți de copiii care au luat drumul străinătății, bătrânii își continuă existența cu resemnare.

Copaci ca niște schelete profilate în zări, nori ce-și țes covorul de fulgi legănd cerul cu pământul .Suflete strânse în jurul vetrelor încălzite cu tulpini de floarea-soarelui, coceni de porumb ori tizic sau ce se mai găsește prin curte, după posibilități...

Liniște albă...tulburată doar de croncănit de corbi ca într-o poezie de Bacovia .
Ca în majoritatea cazurilor, această lucrare are la bază experiențe de viață trăite personal..."
 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags