Winter in Baragan | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Winter in Baragan

March 16, 2018

 

Author’s description:

„Part of the Romanian Plain,Baragan is,according to the etymology of the word,a large field exposed to the icy north  wind in winter and to the harsh winds along the year,during the storms.The word Baragan comes from the dialect of the  pecenego-cumans,the last migratory peoples that crossed our territory on their way to  Balkans.

 

For me ,as an artist,Baragan is a land with broad horizons where I found temporary shelter when I decided to leave the urban jungle of the capital to be closer to my mother nature,between heaven and earth, not thinking that such a decision  could implicitly mean living between life and death sometimes…

 

The picture immortalizes the hibernal landscape from  mid March 2018 when I first felt what it means to live at the crossroad of  winds and at the mercy of nature.

 

The experience,lived intensely at the limit of survival, insufflated me much more respect than the initial feeling I already had  before leaving the urban jungle, towards the permanent inhabitants of the place,perfectly adapted to the environmental conditions, with deep roots in the earth.These are heroes,martyrs without a glory in permanent struggle with life, with the existence often found in the cruel and ruthless beating of nature.

 

Especially in winter,when the children’s dream fairytale  turns, lightly but surely,into the “white hell“ with frosts like the hardened steel in the fire…

 

The modest,snow-covered cottages of  two or four meters tall and the numb nature turn completely into ice-glass,and the streets seem faster tunnels,despite the wide horizons offered by the warm seasons…

 

Man’s existence in Baragan is alike nature..“today is,tomorrow is no longer“…The strongest resists,but it is not known how long…!„

 

Tehnical description:

Technique – Oil - cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the “National Roots”Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

„Iarna în Bărăgan”

 

Descrierea autorului:
„Parte a Câmpiei Române,Bărăganul este,potrivit etimologiei cuvântului,un șes întins bântuit de crivăț iarna și de vânturi aprige peste an,în timp de furtună. Cuvântul Bărăgan provine din dialectul pecenego-cumanilor,ultimele popoare migratoare ce  ne-au tranzitat teritoriul în drumul lor spre Balcani.

Pentru mine,ca artist,Bărăganul este un tărâm cu orizonturi largi,unde mi-am găsit vremelnic adapost când am hotărât să părăsesc jungla urbană a capitalei pentru a fi mai aproape de mama natură, între cer și pământ, negândindu-mă că implicit asta poate însemna și între viață și moarte uneori…

Tabloul imortalizează peisajul hibernal de la mijlocul lui martie 2018 când am simțit pentru prima oară ce înseamnă să viețuiești la răscruce de vânturi și la mila naturii.

Experiența ,trăită intens,la limita supraviețuirii,mi-a insuflat mai mult respect decât cel inițial dobândit cu mult înainte de a părăsi junga urbană, față de locuitorii permanenți ai locului,perfect adaptați la condițiile de mediu ,cu rădăcini adânci în pământul străbun.Aceștia sunt niște eroi,martiri fără glorie în luptă permanent cu viața , cu existența aflată deseori în bătaia crâncenă și nemiloasă a naturii.Mai ales pe timpul iernii, atunci când basmul de vis al copiilor… se transformă usor dar sigur în ”iadul alb„ cu înghețuri precum oțelul călit în foc…

Căsuțele modeste, troienite cu zăpezi de la doi la patru metri înălțime iar natura amortiță se transformă total în sticlă din gheață, străzile par mai repede tuneluri,în ciuda orizonturilor largi pe care le oferă anotimpurile calduroase…

Existența omului în Bărăgan este precum cea a naturii, ”azi este, maine nu mai este…„ 
Cel mai puternic rezistă,dar nu se știe cât există…!”

 

Descriere tehnică:

Tehnică – Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Rădăcini Naționale”
© Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags