The Emblem of Japan | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

The Emblem of Japan

April 5, 2018

 

Author’s description:
„The emblematic figure of the country of the sun rises, Geisha is a prototype of femininity specific to a particular cultural tradition.
These young ladies are the living illustration of the gentleness and behavioral refinement at the top of the art.

 

“Geisha” means “a person of the arts”, a dancer and interpreter of Japanese art traditions. “Geisha” cultural center was and remains Kyoto, where the training of geishas is four centuries old.
Between a child with almond-black eyes, wide open to an overwhelming reality, and the self-confident geiko, trained to create harmonious and refined pleasures around her, the road is long and involves going through several stages. A continuous glimpse of the spirit, rituals and changes in dress style and behavior until perfection.
The more Geisha is experienced,the more sober she is,the more gentle,the more graceful ,and she tends towards an elegance that favors everything…and body and spirit.

 

Geisha’s iconic value for Japanese culture can only be understood in the general social context based on the Bushido Code, dubbed “the soul of Japan” or “the way of the samurai.”
The synthesis between shintoism, confucianism and buddhism, the code of honor is based on a certain philosophy of life, about the law of karma. A solid society built on the eight virtues: the spirit of justice, the heroic courage, kindness and compassion, respect, integrity, honor, duty and loyalty and, of course, self-control.


In this context, the personality of Geisha appears as a tribute to the eternal feminine, meant to give meaning and charm to an otherwise austere existence.
Because Geisha is a national emblem of Japan, it seemed appropriate for me to join her the national flag of this country.”

 

Tehnical description:
Technique – Oil - cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “Traces and prints in time”Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română
„Emblemă a Japoniei”

Descrierea autorului:
„Figură emblematică a țării soarelui răsare , gheișa e un prototip de feminitate specific unei tradiții culturale aparte.
Aceste tinere domnițe sunt ilustrarea vie a gingășiei și rafinamentului comportamental ridicate la rang de artă.”Gheișa ” înseamnă “o persoană a artelor”, dansatoare și interpretă a tradițiilor de artă japoneză.Centrul culturii ” Gheișa” a fost și rămâne Kyoto , locul unde instruirea gheișelor are o vechime de patru secole.


Între copila cu ochi negri migdalați ,larg deschiși către o realitate copleșitoare ,și geiko cea sigură de sine , instruită să creeze în jurul ei armonie și plăceri rafinate , drumul e lung și presupune parcurgerea mai multor etape.O cizelare continuă a spiritului , secondată de ritualuri și modificări ale stilului vestimentar și comportamental până la atingerea perfecțiunii.
Cu cât o Gheișă este mai experimentată , cu atât ținuta ei este mai sobră și mișcările ei mai gingașe , mai grațioase , tinzând către o eleganță ce pune în valoare totul…și trup și spirit.Valoarea emblematică a Gheișei pentru cultura japoneză nu poate fi înțeleasă decât în contextul social general bazat pe Codul Bushido , supranumit  “sufletul Japoniei” sau “calea samurailor”.


Sinteza între șhintoism , confucianism și buddism , codul onoarei are la bază o anumită filozofie despre viață , despre legea karmei .O societate clădită solid pe cele opt virtuți :spiritul de dreptate , curajul eroic , bunătatea și compasiunea , respectul , integritatea , onoarea , datoria și loialitatea și , desigur , autocontrolul.


În acest context , personalitatea Gheișei apare ca un omagiu adus eternului feminin , menit să dea sens și farmec unei existențe altminteri austere.
Deoarece Gheișa reprezintă o emblemă natională a Japoniei ,mi s-a părut potrivit să alătur imaginii ei drapelul național al acestei țări.”


Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Urme și amprente în timp”
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags