Beekeepers in Baragan | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Beekeepers in Baragan

May 12, 2018

 

Author's description:

„With 500 years before our era, wanting to travel to Scythia, Herodotos finds out from the inhabitants on the right bank of Istr (today's Danube) that on the other bank of the river in today's Baragan is dangerous to travel because of the crowd of bees.In his work, "Anabassis," the Greek historian Xenophon also said that, besides vegetables, milk and some meat, honey was a basic food for the Traco-Dacians.

Looking at the window of a train, the Baragan always seemed to me a fairy tale. In summer,endless surfaces of sunflower cultures,wheat,corn  or   rape  ripen under the hot rain of solar energies.. Among them,a lot of bees gathering nectar for millenia. That's why ,while running by train ,a bee garden suddenly  appears to you near a curtain of trees,you feel yourself shimmered by the sensation that you are back in time, in the time of Dromichete.

 

The artwork was inspired by the desire to reconstitute that timeless atmosphere of patriarchal peace and tranquility in which a stable nation structured its existence in harmony with nature.„

 

Tehnical description:

Technique - Oil - cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots"Collection.

©  Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română
„Apicultori în Bărăgan”

 

Descrierea autorului:
„Cu 500 de ani înaintea erei noastre, voind să călătorească în Sciția,Herodot află de la locuitorii de pe malul drept al Istrului ( Dunarea de azi),că pe celălalt mal al fluviului,în Bărăganul de azi, e periculos de călătorit din cauza mulțimii albinelor. În lucrarea sa, „Anabassis“,istoricul grec Xenofon spunea și el că,pe lângă legume,lapte și puțină carne , mierea era un aliment de bază la traco-daci.

Privit de la fereastra unui tren, Bărăganul mi s-a parut întotdeauna un ținut de poveste.Vara,culturi nesfârșite de floarea-soarelui,grau,porumb sau rapiță se pârguiesc sub ploaia de foc a energiilor solare.Printre ele,popoare de albine ce strâng nectar de milenii.Și totuși,când din goana trenului ,langă o perdea de copaci ,îți apare din senin o prisacă,te simți străfulgerat de senzația că te întorci înapoi în timp,pe vremea lui Dromichete.

Lucrarea s-a infiripat din dorința de a reconstitui acea atmosferă atemporală de pace și liniște patriarhală în care un neam statornic și-a structurat existența în armonie cu natura.
"

 

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags