Ambush | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Ambush

August 3, 2018

 

Author’s description:
Since the time of Homer and Hesiod, the land of the Carpatho-Danubian space was known as the happy Thracian homeland.
With 12,000 years BC they occupied a vast territory in S-E Europe, being known as a worthy and mysterious nation, but divided into over 100 tribes.

 

Herodotus used to tell that if they were united they would be undestroyed.Called differently by the region they lived in, the Thracians are the mythical ancestors of most of the peoples living in Europe today, and the present territory of our country is an ancient cradle of civilization.

 

This artwork refers to the warrior side of the Traco-Dacians who had often to defend their territory by fighting with much more numerous enemies and better armed, they facing them only with bare hands.

 

When “Kings whom the world could no longer fit in came to our country to ask for earth and water”, using as ambush tactics, these cultivators of land or bee breeders made them ” a water and a land. ”
The scene in the picture evokes such a moment of great drama when, for a plot of land or a fist of dust, human blood was sacrificed.

 

I have transposed this scene through fluid details specific to the manner of work of the late Middle Ages, making it easier for me to come closer to the atmosphere of those long gone times. Subtly suggesting through clear or disturbing forms the whole scene of an ambush, the moment becomes more credible for that historical blur yet unclear…


Tehnical description:
Technique – Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the “National Roots” Collection.
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română
„Ambuscada”

Descrierea autorului:
Încă din vremea lui Homer și Hesiod, ținutul din spațiul carpato-dunărean era cunoscut drept patria fericită a tracilor.
Cu 12000 de ani i. H. aceștia ocupau un teritoriu vast în S-E Europei, fiind cunoscuți ca un neam vrednic și misterios, divizat însă în peste 100 de triburi.

 

Herodot spunea despre ei că dacă cineva ar reuși să-i unească, ar fi de nebiruit. Numiți în mod diferit după regiunea în care trăiau, tracii sunt stramoșii mitici ai majorității popoarelor care trăiesc astăzi în Europa, iar actualul teritoriu al tării noastre este un stravechi leagăn al civilizației.

 

Lucrarea de față face referire la latura razboinică a traco-dacilor capabili adeseori să își apere teritoriul luptând cu inamici cu mult mai numeroși sau mai bine înarmați, ei ținându-le piept chiar și cu mâinile goale.

 

Atunci când “Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă au venit și-n țara noastră de-au cerut pământ și apă”, folosind ca tactică de luptă ambuscada, acești cultivatori de pământ sau crescători de albine i-au făcut “tot o apă și-un pămant”.
Scena din tablou evocă un astfel de moment de mare dramatism în care, pentru o palmă de pământ sau un pumn de tărână, s-a vărsat sânge de om.

 

Am transpus această scenă prin detalii fluide, specific manierei de lucru din perioada evului mediu târziu,apropiiându-mă astfel mai usor de atmosfera unor vremuri de mult apuse.Sugerând subtil prin forme clare ori diforme întreaga scenă a unei ambuscade, momentul ne apropie mai puternic de negura istorică încă neclară…

 

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Rădăcini Naționale“
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload