Child's soul | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Child's soul

November 15, 2018

 

Author’s description:

„From the beauty and perfume of the flowers, from the pure white of the snow, the infinite blue of the sky and the cruel wild green of the belief that nothing is impossible, from the fiery red of love at the beginning of the life, the soul of the child gathers offering gentle light from the gentle light.

 

A bunch of flowers and a sad toy forgotten on the table... in my view that define the status of a child who has entered our material dimension without being called... without being expected... wirhout being wanted...

 

A pure and bright soul thirsty for affection, coming from other realms, better ones, greeted with coldness and indifference...Sentenced to live out of his own light, he envelops himself in the darkness of seclusion as in a medieval fortress that shelters between its walls both the towers of the fortified church and the cemetry. The calvary of life, the aspiration to the highest and the perfume of eternity,all gathered in a single bunch.

 

Up there, at the height of the fortification in which is sheltered his vulnerable soul, the child of the night grown as an adult cultivates fire flowers that he would like to give to those thirsty for light....”

 

Tehnical description:
Technique – Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the „Atrocities and social discrepancies” Collection.
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Limba Română

„Suflet de copil”

Descrierea autorului:

„Din frumusețea și parfumul florilor, din albul pur al zăpezilor, albastrul infinit al cerului și verdele crud,sălbatic al încrederii că nimic nu este imposibil, din rosul înflăcărat al iubirii de la început de viată, sufletul de copil se înfiripă, oferind lumină lină din lumină lină.

 

Un buchet de flori și o jucărie tristă...

în concepția mea definesc statutul unui copil intrat în dimensiunea noastră materială nechemat... neașteptat... nedorit...

 

Suflet pur și luminos însetat de afecțiune, venit de pe alte meleaguri, mai bune, întâmpinat cu răceala și nepăsare...Condamnat să trăiască din propria lumină, se învăluie în întunericul însingurării ca într-o cetate medievală ce adăpostește între zidurile ei și turnuri de biserică fortificată, și cimitir. Calvarul vieții, aspirație spre înalt și parfum de eternitate, adunate toate într-un singur buchet.

 

Acolo sus, la înălțimea fortificației în care și-a cuibărit sufletul vulnerabil, copilul nopții devenit adult cultivă flori de foc pe care ar vrea sa le daruiască celor însetați de lumină....”

 

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția „Atrocităţi și discrepanţe sociale“
© Copyright Reserved by Noktys Art House

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload