Romance of Autumn | Noktys Art House | Bucharest | Romania
Featured Posts

Romance of Autumn

November 21, 2018

 

Author’s description:

"This artwork came into beeing from the melancholy awakened by my recent memories of some walks across the secular forests of Transylvania. The attraction for these lands is becoming stronger and stronger and I see in it a kind of call of my ancestors who were Transylvanian.

 

Although I was born and grown up in a select residential district of Bucharest, from the stories of my great- grandmother whom I loved very much, I understood that my roots are in the "country beyond the forests", in Transylvania.

 

Autumn romance... in color and images. A forest glade on top of the hill, bathed in the last rays of light of a setting sun. A lonely silhouette looking at the spectacle of nature... A common image, the hypostasis of a thoughtful and romantic Ego, who loves nature and seeks refuge where tranquility and harmony bring you in agreement with the frequency of vibration of the earth.

 

Surrounded by the spirits of the trees preparing for rest, the heart beats in a certain way. Next to the wise giants who seem to support the sky on their wooden arms, you feel unimportant and grateful. We owe them the quality of the air we breathe and the rains that make the ground bear fruit. And then, my thought flies to the words of Chopin's girlfriend, George Sand, who defined the autumn as a melancholic andante that precedes the solemn adagio of the winter that will come. "

 

Tehnical description:
Technique – Oil -Canvas 60 x 40 cm.(With frame 66 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the„Paradise Lost ”Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Art House

 

Limba Română

Romanţă de toamnă”

Descrierea autorului:

„Această lucrare a prins viaţă din melancolia stârnită de amintirea recentă a unor plimbări prin codrii seculari ai Transilvaniei. Atracţia pentru aceste meleaguri devine din ce în ce mai puternică şi văd în ea un fel de chemare a străbunilor mei care au fost ardeleni.

 

Deşi m-am născut şi am copilărit într-un cartier select al Bucureştilor, din poveştile străbunicii mele pe care am iubit-o mult, am înţeles că rădăcinile mele sunt în „ţara de dincolo de păduri", în Transilvania.

 

Romanţă de toamnă... în culoare şi imagini. Un luminiş în vârf de deal, scăldat în ultimele raze de lumină ale unui soare ce apune. O siluetă singuratică privind spectacolul naturii... O imagine comună, ipostază a Eu-lui gânditor şi romantic ce iubeste natura şi caută refugiu acolo unde liniştea şi armonia te pun în acord cu frecvenţa de vibraţie a pământului.

 

Înconjurată de spiritele copacilor ce se pregătesc de repaus vegetal, inima bate într-un fel anume. Lângă uriaşii cuminţi care parca sprijină cerul pe braţele lor lemnoase, te simţi neinsemnat şi recunoscător. Lor le datorăm calitatea aerului pe care îl respirăm şi ploile care dau rod pământului.Și atunci, gândul îmi zboară la cuvintele iubitei lui Chopin, George Sand, care definea toamna ca pe un andante melancolic ce precede solemnul adagio al iernii care va veni.”

 

Descriere tehnică:

Tehnică – Ulei -Panza 60 x 40 cm .(cu ramă 66 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Paradisul Pierdut„
© Copyright Reserved by Noktys Art House

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Confession

November 3, 2018

1/6
Please reload

Recent Posts

December 1, 2018

November 27, 2018

November 21, 2018

November 15, 2018

November 3, 2018

October 20, 2018

September 25, 2018

September 15, 2018

September 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload